نجوم ایران

سلام بر دوستان به وبلاگ خودتان خوش امدید شما را به دیدن تصاویر ومطالب و خبرهای نجومی و هوا فضا دعوت میکنم

آیا ما در فضا همسایگانی داریم ؟ یا وجود موجودات فضایی خیالی بیش نیست؟؟
ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٢  کلمات کلیدی: موجودات فضایی

آیا ما در فضا همسایگانی داریم ؟ یا وجود موجودات فضایی خیالی بیش نیست ؟ شاید ما به عنوان نمونه ای از موجودات هنوز در دوران کودکی بسر می بریم و در تاریکی سرگردانیم . از تاریکی میترسیم و و درون آن را جستجو می کنیم با این اطمینان که تنها نیستیم . میدانیم امکان دارد در اعماق فضا موجوداتی متفاوت از ما اما پیشرفته تر و هوشمندتر از ما وجود دارند که میتوانند اسرار وجود ما را برایمان روشن کنند . ما نیاز دار

یم به این موضوع ایمان داشته باشیم . بعضی ازدانشمندان بر این امر تاکید دارند که ما تنها هستیم و انسان حاصل فرایند ظریف و دقیقی است که امکان تکرار آفرینش آن در جایی دیگر از کائنات وجود ندارد . عده ای دیگر میگویند در کائنات تعداد زیادی موجودات هوشمند وجود دارند . کره ما ذره ایست در پهنه کائنات . پهنه ای آنچنان وسیع و بی انتها که اندیشه قادر به درک آن نیست . . اینکه خود را نمونه منحصر بفردی در تمام عالم بدانیم اندیشه ای بی معناست .و از خود محوری بشر نتیجه میگیرد . اما اگر همسایگانی داریم


چگونه می توانیم امید به دیدار آنها داشته باشیم ؟ آنها کجا هستند ؟ و چگونه می توانند فواصل بعید مابین ستارگان را بپیمایند ؟ بر لبه مرزهای علوم ریاضی و فیزیک نظریاتی جای گرفته که نه تنها پاسخی برای معماهای موجود به ما نمی دهند بلکه خود معماهای جدیدی را پیش روی ما میگذارند . یکی از این معماها وجود سیاه چاله هاست . سیاه چاله میدانیست با جاذبه ای هولناک که حتی نور را به درون خود میکشد . در سیاه چاله مسئله فضا - زمان در هم نوردیده میشود .. در آنجا

احتمالا قوانین موجود فیزیک حکمفرما نیست . بعضی از دانشمندان احتمال میدهند سیاه چاله ها به فضا و ابعادی دیگر راه دارند و قوانین علت و معلول در آنجا معنای خود را از دست میدهند . آیا امکان دارد موجودی پا بدرون آن بگذارد زنده بماند و از دنیای دیگری سر درآورد ؟ آیا سیاه چاله ها راههای میان بری هستند که مرز سرعت و زمان در آنها از میان می رود ؟ از طرفی میتوانیم فرض کنیم همسایگان ما از فضاهای دور نمی آیند بلکه دور و بر ما هستند .ریاضیدانها احتمال میدهند

جهان ما دارای جهان همزادی است که به موازات این جهان به وجود خود ادامه میدهد . آیا احتمال دارد گاه و بیگاه دریچه ای به آن جهان گشوده شود و موجوداتی از آن جهان به جهان ما وارد شوند و موجودات تی از دنیای ما به آن جهان بروند ؟ بعضی از دانشمندان جهان ما را بزرگتر از اتمی در یک مولکول - در مقایسه با کل کائنات - نمیدانند . تعداد بیشماری جهان میتواند وجود داشته باشد . و در بسیاری از آنها موجودات هوشمند که واقعیتهای خاص خود را ابداع کرده اند .

شاید در عالم واقعیتهای آنها گذشته آینده و حال در یک زمان اتفاق می افتد . شاید جهان آنها دارای دو بعد است یا بیست بعد و شاید سفرهای مابین ستاره ای در یک لحظه اتفاق می افتد . چنین است فرضیات حاشیه ای علم و که میداند شاید حقیقت عجیبتر از آن است که ریاضیدانها و فیزیکدانها بتوانند حتی در خواب ببینند .*** گزیده ای از کتاب سفر به ناشناخته ها معمای بشقابهای پرنده اثر کریستوفر .تی . لاین