کشف سیاره زمین مانند با نام گلیس 832

{نا گفته نماند تلسکوپ کپلر شکارچی سیارات معروفه تا به حال نزدیک 2000 سیاره فرازمینی رو ثبت کرده رسما }

گلیز 832 یک ستاره کوتوله قرمزه که سیاره گلیز 832 توش هست و 16.1 سال نوری از ما فاصله دارد در صورت فلکی درنا .. یعنی با سرعت نور هم برویم بر فرض مثال 16 سال طول میکشه تا بریم ..

فقط دو سیاره در این منظومه وجود دارد اما دانشمندان میگویند شرایطش به شدن شبیه به منظومه ماست

این سیاره 5.4 برابر بزرگتر از سیاره زمین است ..دیگر سیارات شبیه به زمین با این ویژگی ها میتونیم به سیارات گلیز 667 که 22 سال نوری از ما فاصله دارد همچنین کپلر 62 ای که 1200 سال نوری از ما است

اما سیاره گلیس 832 که در موردش داریم صحبت میکنیم دارای مداری 36 روزه است و ستاره میزبانش سرتر از خورشید است ..دانشممندان پی بردند جو این سیاره کاملا متراکم نیست و میتونه دارای الگوهای اب و هوایی تا حدودی شبیه به زمین باشه حتی با تغیرات فصول نیز همراه باشد !!

ترجمه ارش اریامنش از سایت :

http://www.iflscience.com/space/nearby-exoplanet-best-candidate-supporting-life

/ 2 نظر / 199 بازدید
SHATEL

سلام در طی زمانهی طولانی به ما نشان داده شده که دامنه حیات گسترده وبی نهایت است و برای دست پیدا کردن به آن به سالهای زیادی پژوهش نیاز دارد اساسا وجود هیچ موجودی غیرممکن نمی باشد کسانی که فکر میکنند ممکن نیست باید به وجود خود با این نظام دفیق کیهانی به کمک فوزون هگزا فکر کنند

گیتی شاهی

چه خوب . بریم اونجا را هم به گند بکشیم درختهاشو نابود کنیم. آبهاشو مسموم کنیم. کوهها را بکنیم و تونل بزنیم. رودخانه هاشو خشک کنیم