آیا در 2012 حمله موجودات فضایی امکان دارد؟


این دسته را ستاره شناسان و فیزیک دان های مشهوری را در بهر می گیرد و با رصدکردن آسمان شب به دنیال حیات های غیر زمینی می گردن و فیزیک دان ها با نظریان خود به دنبال آن ها که به موفقیت هم دست پیدا کردن و چند سیاره قابل زیست هم پیدا کردن و می توان آن ها را به راحتی در سایت های خبری پیدا کنید

دسته سوم:تکنولوزی یوفوها سیستم جاسوسی ابر قدرت ها

تحقیقات در این زمینه ممنون می باشد چون یک سیستم جاسوسی بسیار پیشرفته هست ولی طبق مطالب موجود در این زمینه که تعدادیش در این وبلاگ وجود دارد این ایده در زمان آلمان نازی و دانشمندان نازی بر روی آن کار می کردند و تعدادی از این نمونه ها هم نابود شدن ولی در دوران جنگ سرد دوران شکوفای این تکنولوزی بود و باعث شد که نسخه های بیشماری از این یوفوها(بشقاب پرنده ها)به وجود بیاد و برای مصارف جاسوسی و نظامی استفاده شود و ام ژنتیک به کمک این تکنولوژی آمد و باعث خلق موجودات عجیب شد و کار ابر قدرت ها هم راحتر شد و کشورهای جهان سومی با دیدن آن ها تصور می کنند جن هست و پابه فرار می گزارند ولی در کشورهای پیشرفته همه می داند حقیقت یوفوها چیست و با این سیستم برخورد می کنندخوب تا این جا ما مبحث موجودات فضای را تا حدودی برای تان شکافتم حال می رسیم به بحث 2012 و پایان دنیا

این موضح در بسیار کوچک در هر سه دسته جای دارد و بیشتر در دسته اول و سوم ولی در حال حاظر در این مقاله درباره دسته اول بحث می کنیم

همان طور که گفتم آقای دانیکن در مورد دسته اول تحقیقات بیشماری انجام داد و نتیجه این تحقیقات 41اثر از خود شد که تعدادی از این کتاب ها را آقای سیامک بودا و مهرداد شاهین به زمان فارسی برگرداند اند

در کتاب خدایان آن سوی فضا ترجمه مهرداد شاهین بخش های از مصاحبه های آقای دانیکن آمد است که من به دو سوال در مصاحبه روزنامه((زنگ تفریح))19ژانویه 1972 اشاره می کنم و بحث را با آن شروع می کنم

آیا ممکنست فرازمینی ها سفرهای دوباره ای به زمین کرده باشند که از اتفاق های که برای وارثان رخ داده آگاه باشند؟

دانیکن:بله!به نظر من این احتمال وجود دارد

و آیا فکر می کنید در آن زمان هم باز جهش های مصنوعی رخ داده باشد؟

داینکن:البته!چون به احتمال زیاد از نابسامانی های موجود به شدت عصبانی شده اند و همان طور که در کتیبه های و نوشته های باستانی آمده ،عده ای از مردم را از بین برده اند. در افسانه های ((مایا))ها از حمله خدایان صحبت شده و این که انان هنگام بازگشت به شدت عصبی بوده اند و دیگر به سراغ شان نیامده اند

دوست دارم باز هم این دو سوال را با دقت بخوانید

یک کلمه آشنا وجود دارد مایا مایا

خوب شاید برای شما ناآشنا باشد ولی مستند 2012 بر اساس تقدیم مایا ها می باشد و در آن اشاره می کنند که 2012 آخر دنیا است

خوب بیاید یک مقدار بازترش بکنم. همان طور که آقای داینکن در مصاحبه خود به آن اشاره کرد خدایان باستان دوباره به دیدار وارثانشان می آیند و این که نابسامانی های موجود عصبی می شوند و دست به نابودی بخشی از مردم می زنند

شاید به 2012 ربطی ندارد ولی باز دقت کنید مستند 2012 بیشتری اش از افسانه ها و تقدیم مایاها گرفته شده است

حالا خود را جای یک مایای قرار دهید و از ذهنیت آن این موضوع را برسی کنیم

تمدن های فضای آمده اند بیشتر مردم را از بین برده اند و عدی بسیار کم باقی ماند اند و رو می کند به شماها می گویند:دوباره ما بر می گردیم.

خوب اگر شما تنها بازماندگان مایا می باشید اولین کاری که می کنید چیست؟؟؟

یانقاشی این اتفاق را می کشید یا آن را سینه به سینه می گردایند از پدر به پسر تا شود افسانه یا تاریخ بازگشت را در یک جای هک می کنید

بیاید فکر کنیم تمام این فرضیه ها درست باشد پس 2012 واقیت دارد چون در افسانه ها و در تقدیم مایا از آن نام برده شده است

پس 2012 سال حظور موجودات فضایی در صحنه سیاست می باشند پس ما باید خود را برای یک جنگ سخت آماده کنیم همان طور که ابر قدرت های جهان خود را دارند اماد می کنند

خوب همه ما سازمان ملل متحد را به خوبی می شناسیم حتی چنین سازمان بزرگی خود را برای حظور تمدن های فضایی با انتخاب خانوم Mazlan Binti Othmanبه عنوان نمایند زمین آماده کرد است                                                                                   (گروه حمایت ازموجودات فضایی)   http://aufo.persianblog.ir/

/ 0 نظر / 39 بازدید