راهپیمایی فضایی پیش‌بینی‌نشده

این عکس کریس کسیدی فضانوردرا نشان می‌دهد که در چارچوب کره زمین و فضا قرار گرفته است و در حال راهپیمایی فضایی پیش‌بینی‌‌ نشده در 11 مه 2013 است برای تعمیر نشت ماده سردکننده در بیرون از ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS). اوبه همراه تام مارشبرن، یکی دیگر از فضانوردان، پنج ساعت و نیم را در بیرون از ISS گذراندند تا یک باکس کنترل پمپ را تعمیر کنند. نشت آمونیاک برای خدمه ISS خطری فوری ایجاد نمی‌کرد، اما میزان برق در دسترس در عرشه ایستگاه را کاهش می‌داد.

/ 1 نظر / 43 بازدید