زمین از فاصله 6 میلیارد کیلومتری


نقطه آبی کمرنگ تصویری منقلب کننده از زمین از فاصله 6 میلیارد کیلومتری که توسط ویجر 1 گرفته شده.


آن نقطه آبی کمرنگ زمین ما است ؛ سرشار از انسان هایی مغرور در این بی نهایت هستی ؛
بیشتر فکر کنیم و از غرورمان کم کنیم...

/ 1 نظر / 95 بازدید
n.a

نکته اخلاقی بود؟