طوفانهای خورشیدی افزایش میابند

 

طوفانهای خورشیدی افزایش میابند

NOAA scientists on high alert for 2013 sola r maximum

دانشمندا ناسا پیش بینی میکنند دوره ماکسیمم فعالیتهای خورشیدی در 14 ماه اینده متوالی و بسیار خطرناک خواهد بود .دوره ماکسیمم خورشیدی یعنی فوران و شعله ها وخروجی خورشید افزایش یافته و لکه های خورشیدی هم بیشتر خواهند شد ...

بنابراین در صورت وقوع یک طوفان خورشیدی بزرگ در طول این 14 ماه، بیش از 2 ترلیون دلار خسارت به تاسیسات زمینی وارد گشته و یا امکان قطع برق برای چندین ماه بسیار محتمل خواهد بود.

قطع برق برای چند ماه به معنای فروپاشی کامل اقتصادی نیز معنا میشود. در سال 1859 نیز یک طوفان خورشیدی قدرتمند، خسارات عظیمی به تاسیسات زمینی وارد ساخت اما به گفته دانشمندان طوفان خورشیدی طی 14 ماه آینده به مراتب قوی تر خواهد بود .

وابستگی بیشتر بشر به منابع زمینی و تاسیسات پیشرفته ماهواره ای لزوم بکار گیری تمهیداتی برای مقابله با اثرات مخرب این طوفانها را بیش از پیش آشکار میسازد.

http://higeography.com/forums/thread-449.html
/ 2 نظر / 39 بازدید
پویا

به نظر شما واقعیه؟[متفکر]

n.a

اینجوری ک این ناسا داره پیش بینی میکنه تا چند سال دیگه زمین منفجر شده خب برادر من چه کاریه یهو بگو بریم بمیریم دیگه..../منظورم با ناساس...../