پری دریایی یا بیگانه کشف شده در سنگ نزدیک آب؟

پری دریایی یا بیگانه کشف شده در سنگ نزدیک آب؟ مه 2013
تاریخ رویت: مارس 6، 2013
محل رویت: دریای گرینلند
با چند تن از دانشمندان از گرینلند که شواهد رویا رویی واقعی با موجودی انسان مانند که شبیه به یک پری دریایی و آنها بقایای یک موجود مشابه پیدا کرده اند و تصویر ان را ثبت کردن، آیا این موجود گونه هوشمند باستان است که بیشتر از ما پنهان است یا این که این گونه بیگانه است که کاوش و که در اقیانوسها ما زندگی می کنند؟ http://www.ufosightingsdaily.com/2013/05/mermaid-or-alien-discovered-on-rock.html

/ 2 نظر / 138 بازدید
BBjeeZ

vayyyy...cheghad tars nake!!!![وحشتناک][اضطراب]