همطرازی سیارات در سوم دسامبر .. دروغ یا واقعیت ؟؟؟

In Islam, Discover the Secret of the Pyramids is sign of the End-Time

تا کمتر از دو هفته دیگر یک تراز دلخواه بین اهرام جیزه و سیارات داخلی منظومه شمسی برقرار خواهد شد. این همطرازی هر 2737 سال بین سیارات داخلی زحل ، زهره و عطارد صورت میگیرد. در آخرین اکتشافات نجومی انجام شده در مورد اهرام ثلاثه یا اهرام جیزه مشخص شد که بنای این اهرام مطابق با این همطرازی از زاویه دید بشر زمینی است. جل الخالق . در بیش از 4500 سال قبل ، مص

ریان باستان چگونه از این همطرازی با خبر بوده اند؟؟

نامهای این سه هرم عبارتند از هرم خوفو، هرم خفره و هرم منکور. که خوفو بزرگترین شان و یکی از عجایب هفت گانه است. در حال حاضر دیگر تردیدی وجود ندارد که اهرام مصر طبق پیکره نجومی طراحی شده اند و اینها مدارکی دال بر ارتباطات مصریان و کاهنان با موجودات پیشرفته فرازمینی است. البته قابل ذکر است که آشکار شدن راز اهرام مصر نیز در روایات مسلمانان یکی از نشانه های ظهور بیان شده است.

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/374381_368781506544873_11578886_n.jpg

this impending and remarkable event that only occurs every 2737 years with this photo collage and text -'Planetary alignment that will take place Dec 3, 2012 is dead-on alignment with the Pyramids at Giza. PLANETS INLINE: MERCURY / VENUS / SATURN.
/ 2 نظر / 57 بازدید
پویا

میلاد برادر منه[نیشخند] ولی [تعجب]