کشف ِشواهدی از شکل گیری سیارات در فاصلۀ 335 سال نوری از زمین!

یک تیم بین المللی از دانشمندان به شواهدی از شکل گیری سیاره ها در فاصله 335 سال نوری از زمین در یک دیسک ستاره ای چرخان که به دور ستاره ای بنام HD 100546 در حال چرخش میباشد، دست یافتیک قرص ستاره ای یک حلقه قوی از گرد و غبار است که به دور یک ستاره تازه شکل گرفته ،در حال چرخش میباشد. این تیم تحقیقاتی با استفاده از تکنیک اختر شناسی طیفی روی گازهای داغ و چرخان این دیسک ستاره ای مطالعه کردند. دانشمندان با ردیابی سرعت و نقطه یابی تشعشعات اضافی در طول چندین سال توانستند آن چیزی که به دور ستاره جوان در حال چرخش است را مشاهده کنند. شواهد نشان می دهد یک سیاره جوان در حال چرخش به دور این دیسک گازی میباشد که فاصله اش تا ستاره کمی بیشتر از فاصله زحل تا خورشید ما است.


یکی از دانشمندان اشاره می کند که بجای مشاهده مستقیم سیاره، آنها گازی که به دور آن می چرخید و سیاره را شکل می داد مشاهده کردند. اختر شناسان قادر بودند تا تشعشعات اضافی را زمانی که آن به دور ستاره می چرخید بررسی کنند. طبق مشاهدات محققان این سیاره یک غول گازی با جرم حداقل سه برابر مشتری است و فرضیه قابل بحث این است که ماده دیسک سیاره ای در حال چرخش(protoplanetary disk) دیسک ستاره ای( circumstellar disk) را تغذیه می کند تا در نهایت به رشد خود ادامه دهد. مطالعات این تیم بر اساس چهار مجموعه از مشاهدات در سالهای 2003 ، 2006 ، 2010 و 2013 با استفاده از داده های تلسکوپ جمینی و تلسکوپ بسیار بزرگ VLT که هر دو در شیلی واقع است جمع آوری شده است.

 

ترجمه بیگ بنگ 
برداشت شده از وبلاگ http://hoshefarazamini.persianblog.ir/post/750/
 
 
/ 0 نظر / 45 بازدید