لکه های خورشیدی به سرعت در حال رشد هستند

ناسا در حال مشاهده لکه های خورشیدی است که به سرعت در حال رشد هستند ((خطری انکار ناپذیر))
NASA watching sunspots, which are growing rapidly
منبع:NASA
20 فوریه 2013

میدان های مغناطیسی به سرعت بر روی خورشید درحال شکل گیری و تاثیر گذاری هستند ؛ این میدان ها باعث بوجود آمدن نقاط تاریکی هستند با نام لکه های خورشیدی که هرکدام از این لکه ها 6 برابر زمین میباشد ؛در 19 و 20 فوریه 2013 ناسا در کمتر از 48 ساعت تولد و رشد این لکه ها را توسط SDO ثبت کرده است و هیچ کس نمیداند بزرگی این لکه ها تا چه اندازه میتواند باشد ؛ دانشمندان ناسا معتقد هستند این لکه ها و میدان های مغناطیسی به سرعت در حال رشد و قدرت گرفتن هستند و بسیار ناپایدار میباشند و می توانند منجر به فوران اشعه خورشید به نام عود انرژی خورشیدی شوند .
=========================
((عود انرژی خورشیدی اگر به طرف زمین باشد فاجعه ای است بزرگ))
=========================
http://www.nasa.gov/mission_pages/sdo/news/fastgrowing-sunspot.html
/ 0 نظر / 36 بازدید