کلیسای کاتولیک به موجودات فضایی خوشامد گفت

کنسولمانگنو در فستیوال علوم انگلستان اعلام کرد: هیچ مشکلی با حضور مسالمت آمیز دانش و مذهب در کنار یکدیگر ندارد. وی به عنوان یکی از 12 اخترشناسی که در واتیکان فعالیت دارد می گوید کلیسای کاتولیک برای قرنها است که از دانش حمایت کرده و برای پیشبرد آن سرمایه گذاری کرده است.

کنسولمانگنو ادامه داد: با ایده وجود بیگانگان فضایی کاملا موافق است و در صورتی که آنها تقاضا کنند حاضر است آنها را غسل تعمید دهد. به گفته وی بسیار خوشحال کننده است در صورتی که بتوان در جایی دیگر به جز زمین حیاتی هوشمند پیدا کرد. از نظر وی ویژگی هایی مشابه خصوصیات انسانها از قبیل داشتن روح، هوشمندی، آزادی، آزادی برای عشق ورزیدن و آزادی برای تصمیم گیری نمی تواند تنها مختص انسانها باشد.

بر اساس گزارش تلگراف، وی معتقد است هر موجودیتی، بدون توجه به تعداد شاخک و دست و پا هایش دارای روح است.

کنسولمانگنو موزه دار مجموعه شهاب سنگهای پاپ، اخترشناسی کارآزموده و دانشمند سیاره ای در رصد خانه واتیکان است. وی پیش از بازگشت به واتیکان به مدت 15 سال در کالیفرنیا مشغول به کار بوده است.

/ 0 نظر / 21 بازدید