زمین از نگاهی دیگر

شفق قطبی ؛ کشور روسیه و قسمتی از ایستگاه فضایی بین المللی
(قسمت روشن تصویر کشور روسیه است)
عکس از : ایستگاه فضایی بین المللی
فاصله تا زمین 453 کیلومتر
تاریخ عکس : 2012

/ 1 نظر / 7 بازدید
پویا

واقعا زیباست[گل]