کیوان در نور ماورای بنفش

سیاره کیوان یا زحل با حلقه‌های زیبایش مانند یک نقاشی آبرنگ در نور ماورای بنفش در پس زمینه تاریکی فضا می‌درخشد.این عکس بخشی از رشته عکس‌هایی است که بوسیله تلسکوپ فضایی هابل در سال 2003 هنگامی برداشته شده است که سیاره کیوان حداکثر تمایل به سوی کره زمین را داشته است (این وضعیت هر 29.5 سال یک بار رخ می‌دهد).

نور ماورای بنفش بهترین نور برای ثبت غلظت‌های ذرات آئروسول (هوابرد) کوچک است؛ پژوهوهشگران همچنین عکس‌هایی با نور مرئی و فروسرخ (مادون قرمز) از کیوان گرفته‌اند تا طیف کاملی از جو آن را ثبت کنند.

/ 0 نظر / 35 بازدید