نقاشی های قدیمی

تصویر مربوط به یک نقاشی غار در کشورصحرا مربوط به 6000 سال قبل ازمیلاد است(به شی پرنده در آسمان دقت کنید)آیا اجداد ما چنان قوه تخیلی داشتند که یک فضانورد امروزی را مجسم بکنند یا واقعا موجودات فرازمینی را مشاهده کرده بودند؟

/ 1 نظر / 19 بازدید
پویا

به نظر من فضایی ها بر زمینی ها حکومت میکردن چون خیلی آثار این هست[لبخند]