عبور دنباله‌داری درخشان‌تر از ماه از آسمان زمین

ISON درحال حاضر از پشت سیاره مشتری درحال حرکت به سوی بخشهای داخلی سامانه خورشیدی است و با نزدیک‌تر شدنش به زمین، این تکه یخی نمایشی بی‌نظیر را برای ساکنان زمین اجرا خواهد کرد، زیرا گفته می‌شود درخشش آن 15 بار از ماه بیشتر خواهد بود.

این دنباله دار توسط دو اخترشناس روس و با استفاده از تلسکوپ‌های ISON در روسیه کشف شده‌است. دنباله‌دار ISON با فاصله دو میلیون مایلی از سطح خورشید عبور خواهد کرد و در صورتی که از نزدیک شدن به خورشید جان سالم به در ببرد، برای مشاهده بازگشت دوباره‌اش به بخش‌های داخلی سامانه خورشیدی میلیون‌ها سال دیگر باید در انتظار نشست.

دنباله‌دارها گلوله‌هایی غبار‌آلود از یخ هستند که معمولا زادگاه آنها کمربند کویپلر، منطقه‌ای از اجرام یخی کوچک که آن‌سوی نپتون قرار دارند است. این دنباله‌دارها معمولا از مدار خود جدا شده و به بخشهای درونی سامانه خورشیدی پرتاب می‌شوند. این اجرام اجرامی بازتابنده نیستند، و تنها چهاردرصد از پرتوهای خورشید را بازتاب می‌دهند و با اینکه از زمین بسیار درخشان و سفید‌رنگ دیده می‌شوند، از سطحی سیاه برخوردارند.

/ 0 نظر / 30 بازدید