ماجرای مزرعه اسرار آمیز روزول و موجودات فضایی

ز آن پس تصاویری توسط ناسادر اختیار رسانه ها قرار گرفت و هنوز هم دانشمندان در انتظار دریافت ااطلاعاتتکمیلی تر هستند .

فقط گفته میشود که از سه سرنشین این فضاپیما 2 نفرکشته شده و مهندس پرواز زنده میماند.

این موجود 3 سال در اختیارسرویس های امنیتی و جاسوسی و دانشمندان بود و دست اخر بر اثر ابتلا به انفلو انزافوت میکند .

دانشمندان و محققین معتقدند ؛ طراحی هواپیمای ضد رادار - آپولو ها - شاتل های فضایی - و بسیاری از پیشرفت های شگرفامریکا بر اثر دانش این مهندس پرواز میباشد و امریکا هم به همین دلیل نمیخواهد اینموضوع را بیشتر باز کند!!!

حتی در بسیاری از مقالات تاحدی قضیه جدی پیگیری شده است که میگویند ؛

موجود رزول بر اثرفشار های تخلیه اطلاعاتی و هم چنین آزمایشات متعدد امریکایی ها فوت نموده است                                                                                                                                    مزرعه رزول نیو مکزیکو محل سقوط سفینه                                                     بقایای چتر نجات مهندس پروازی که از سفینه بیرون پریده بود یا بقایای چتر نجات خود سفینه؟ که توسط یک افسر امریکایی چاپ شد در روزنامه ها اما بعد ها این افسر تحت فشار همه چیز را تکذیب کرد ولی تصاویر فردای آن روز روزنامه موجود است                                                                                       
برای دیدن  فیلم  شکافی موجودات فضایی حادثه رزول اینجا کلید کنید        منبع  وبلاگ گروه (حمایت از موجودات فضایی) http://aufo.persianblog.ir/post/283/                                                                          

/ 0 نظر / 345 بازدید