ایا باید با موجودات فضایی ارتباط بر قرار کنیم ؟؟؟؟؟!!

خب، من نمی دانم که آیا آنها یک تهدید و خطر هستند یا خیر. اما فکر می کنم که برای گفتن این موضوع بسیار دیر شده باشد. زیرا مرغ از قفس پریده و ما بیش از ۱۰۰ سال است که در حال پخش امواج مختلف از سوی خودمان هستیم. در واقع یک حباب به دور زمین کشیده شده که هر سال بزرگتر و ضعیف تر می شود، اما برای یک تکنولوژی پیشرفته دریافت و درک آن کار ساده ای باید باشد.

من فکر می کنم بسیار خوب است که یک محاوره و گفتگوی این چنینی داشته باشیم. خواه پیام تعمدا ارسال شده یا این کار سهوا انجام گرفته باشد، این می تواند یک اجماع دوباره جهانی درباره یک ایده باشد. این همان چیزی است که ما سالها در SETI بر روی آن کار می کنیم. ما باید یک مباحثه بسیار جدی درباره این موضوع داشته باشیم. زیرا اینها ایده های متفاوتی هستند که از ملل و فرهنگ های مختلف و افراد گوناگون منشا می گیرند. برخی از آن می ترسند و برخی آن را بدون خطر می دانند. پس باید درباره ان مذاکره کنیم. اما چگونه می توان با تمام دنیا مذاکره کرد؟

ما کنفرانس های متعددی را برگزار کرده و درباره این موضوع صحبت کرده ایم. اکنون شبکه های اجتماعی هم فرصت مناسبی برای این کار هستند. این می تواند یک تجربه عالی باشد که با مردم مختلف درباره چگونگی انجام این کار، چگونگی اداره آن و احساس شان نسبت به چنین عملی صحبت کرد.

/ 3 نظر / 24 بازدید
پویا

بله چون باید هم نوع خودمون رو پیدا کنیم[شوخی]

الکساندرا

موجودات هوشمند فرازمینی وجود ندارند این ما هستیم که ان ها را بوجود اوردیم